Il·luminació

Només la llum revela el veritable caràcter dels espais.