MAISON&OBJET 2020
21 Gener 2020

El passat 19, 20 i 21, diversos integrants de l'equip Butinyà van viatjar fins a París per visitar la fira Maison & Object, amb l'objectiu de trobar novetats per als projectes vigents i els d'un futur proper.